Friday, 1 July 2016

Absintový kauf století

Mimo úzkou absintovou komunitu nikdo moc nepostřehl, že 14. června 2016 se na internetovém "bleším" trhu v americkém státě Ohio uskutečnil absintový obchod století. A je dost možné, že prodávající ani kupující o tom vůbec neví.
Stoleté absinty se vydražily celkem za 260$.

Něco málo na úvod pro nezasvěcené. Staré absinty se běžně dělí na dvě skupiny: vintage a preban, přičemž preban je v podstatě starší podmnožina vintage (starý, stařený, atp.). Preban je absint vyrobený zpravidla před rokem 1915, kdy byl absint ve Francii zakázán. Mezní datum prebanu se může lišit dle místa výroby. Švýcarský preban lze definovat až do roku 1910 (zákaz absintu ve Švýcarsku), ale v absintové komunitě se běžně uvádí mezník 1915 - tzn. absinty vyrobené do tohoto roku se označují jako preban, absinty vyrobené po roce 1915 jsou "pouze" vintage. Vintage absinty vyrobené po roce 1915 se dále mohou dělit na meziválečné a poválečné. Z tohoto období se zahovalo poměrně dost láhví absintu Pernod Fils, jehož výroba byla přesunuta z francouzského Pontarlieru do španělské Tarragony. Výroba ostatních švýcarských a francouzských značek po zákazu poměrně rychle zanikla, resp. přesunula se (zvláště ve Švýcarsku) do sklepů z dosahu celního dozoru. Z této nelegální sklepní výroby (La Clandestine) se ve Švýcarsku stala tradice, která vydržela až do zrušení švýcarského zákazu absintu v roce 2005. Láhve Pernod Fils Tarragona se vyráběly až do 60. let 20. století, kdy byla výroba pro mezinárodní absintový nezájem zastavena. Ve Španělsku absint nikdy zakázán nebyl, takže zde po zákazu začala absintová výroba kvést a vznikaly tzv. Absenty (Absenta - španělský absint). Rozdíly mezi absintem Pernod Fils z Tarragony z 30. a např. 50. let bývají často velice patrné. Ba co víc, některé staré vintage Absenty jsou dokonce chutnější, než pozdní legenda Pernod Fils vyráběná v Tarragoně. Ale zpět k naší aukci.

14.6.2016 si šťastný kupec z ohioské (a fakt nevím, jestli se to česky skloňuje takhle;) internetové burzy odnesl následující poklady:

3 ZABALENÉ (!!!) láhve Edouard Pernod - Edouard Pernod byl jedním z dvou synů Louis-Henry Pernoda, zakladatele lihovaru Pernod Fils v Pontarlieru (1805). Eduard zůstal na švýcarské straně hranic v malém městě Couvet, kde založil vlastní absintovou palírnu Edouard Pernod. Krátce před zákazem (1915) byla firma Edouard Pernod sloučena s větším bratrem Pernod Fils. Edouard Pernod byl znám svou výtečnou vínovicí, kterou používal coby základ pro výrobu svého absintu, jenž je dle některých znalců lepší než samotný Pernod Fils. Edouard nedělal žádné ústupky a skupoval nejlepší vína z okolí, aby je mohl destilovat v absintový základ. Něco jako vztyčený prostředníček všem vinařům, kteří proti absintu tehdy brojili. A zde se za 111$ vydražily hned 3 láhve v originálním balení! Marc Thuillier, obchodník zabývající se nákupem a prodejem starých absintů a relikvií, na podobný exemplář za svou kariéru nikdy nenarazil. A v této aukci se vydražily hned 3 tyto světové unikáty. Pojďme ale ke skutečným tržním cenám. Ceny vintage a preban absintů jsou hodně individuální a záleží na spoustě faktorů, z nichž nejrozhodující je stáří a zachovalost láhve. Pokud je láhev zabalena v původním balení, jde o nejlepší kombinaci. Na mezinárodním absintovém trhu by se takto zachovalá láhev absintu Edouard Pernod nedostala pod hranici 3000€. V případě této aukce krát tři.

4 (pravděpodobně) prázdné láhve Edouard Pernod - Patrně nejlevnější položka v tomto seznamu. Minimálně dvě láhve jsou jistě prázdné, ale přesto je cena 21$ silně podhodnocena. I prázdná láhev s tak zachovalou etiketou (zcela vpravo) se na absintovém trhu pohybuje kolem 100€. Celkovou cenu této položky lze těžko přesněji určit, neboť z tohoto popisu není jisté, zda alespoň dvě prostřední láhve neskrývají nějaký obsah. V případě prázdných láhví bych to viděl něco mezi 200€ a 300€. V případě dvou alespoň z poloviny plných láhví by celková cena za celý set mohla být kolem 2500€.

3 aukce, každá s 1 láhví Edouard Pernod - Vydražené za 31$, 40$ a 42$. Paradoxně zde nejdražší láhev (vpravo) by na absintovém trhu stála z těchto tří exemplářů nejméně, jelikož etiketa je nejpoškozenější a obsahově "nejprázdnější". Korek s pečetí selhává, proto se z této láhve vypařilo nejvíce obsahu. Jde o podobné láhve jako z první aukce, tyto jsou jen rozbalené. Cena kolem 2500€ za láhev, exemplář vpravo možná o něco levnější. Celková cena tohoto setu kolem 7500€.

2 láhve Pernod Fils - Jde o dvě preban láhve Pernod Fils. Preban Pernod Fils se pozná poměrně snadno - v červeném erbu je helvétský kříž. Pernod Fils z Tarragony má na samém místě pod čapkou nápis PERNOD namísto kříže. V tomto případě jde pravděpodobně o vyprodávání posledních francouzských zásob za oceán. Mimochodem všechny zde zmiňované láhve byly určeny pro anglicky mluvící trh, viz slovo GREEN na etiketách. Na zadní straně těchto dvou Pernod Fils láhví je navíc celní americká doložka z roku 1917. Šlo tedy o zásoby Pernod Fils, které byly uchráněny před zákazem v roce 1915 a zároveň "přežily" absintový zákaz v USA v roce 1912. Na korku v pravé láhvi se již vyřádil zub času, proto je obsahu méně. I přesto by cena láhve podle mě neklesla pod hranici 2000€. Celková cena za tento pár by se mohla pohybovat kolem 4500€. Majitel je získal za 15$. Slovy PATNÁCT dolarů.

Takže si to shrňme. Internetový "blešák" s honosným názvem THE PREMIER ESTATE SALE MARKETPLACE vydražil všechny položky za 260$, přičemž reálná cena je přibližně stonásobná, něco kolem 26 000$. Členové mezinárodní absintové komunity pláčou a doufají, že majitel nebo majitelé vědí, co koupili. Šlo s největší pravděpodobností o pozůstalost nějakého zesnulého sběratele, jehož dědicové nevěděli, co s těmi starými láhvemi s nepitelným obsahem dělat. Všichni absintoví nadšenci nyní doufají, že se tyto prodané láhve objeví na nějaké další aukci. Pokud se tak stane, budou se ceny s největší pravděpodobností pohybovat již někde jinde.

Pro ostatní poučení, poklady za babku stále ještě existují. Chce to jen dávku štěstí.

No comments:

Post a Comment